<<<<<<< HEAD MEVSİMİ | Taze. Ekonomik. Kolay. ======= >>>>>>> 63b22fc23ba0506120ff9858fcb8711c13472be7 MEVSİMİ | Taze. Ekonomik. Kolay. <<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> 63b22fc23ba0506120ff9858fcb8711c13472be7

Mevsimi Kullanım Koşulları

1. Giriş

www.mevsimi.com internet sitesinin ve Mevsimi mobil uygulamasının (birlikte “Platform”) tüm hakları Mevsimi Gıda Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi’ne (“Mevsimi”) aittir. Platform’un ziyaretçiler ve üyeler (hepsi birlikte “Kullanıcı”) tarafından kullanımı aşağıdaki hüküm ve şartlara tabidir. Lütfen Platform’yı kullanmadan önce aşağıdaki Mevsimi.com.tr Platform Kullanım Koşulları’nı (“Kullanım Koşulları”) dikkatlice okuyunuz.

Platform, Altınşehir Mahallesi Şafak Sk. Aktas Ap Apt. No: 36 A Ümraniye/İstanbul adresinde mukim Mevsimi tarafından işletilmektedir. www.mevsimi.com internet sitesinin sahip olduğu SSL Sertifikası ile iletişimleriniz güvence altındadır.

Platform’a erişerek, bu Platform’u görüntüleyerek veya kullanarak Platform kullanımına dair işbu koşulları okuduğunuzu, anladığınızı ve bu koşullarla uygun hareket edeceğinizi kabul etmektesiniz.

2. Kullanım Koşulları

Platform, mevzuata ve işbu Kullanım Koşulları’na uygun olarak kullanılmak koşuluyla herkese açıktır. Ancak Platform üzerinden satın alma işlemleri için Kullanıcılar’ın Mevsimi Üyelik Sözleşmesi’ni akdederek üye olmaları gerekmektedir.

Platform’un kullanımından kaynaklanan her türlü risk ile yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

Başta Platform’da yayınlanan içerikleri olmak üzere, Platform’da yer alan hiçbir unsur Mevsimi’nin izni olmaksızın başka internet sitelerinde ve/veya başka bir Platformda yazılı, sözlü ve/veya elektronik olarak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir şekilde yayımlanamaz, Mevsimi ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabet edecek şekilde kullanılmaz.

Mevsimi, Kullanıcılar’ın bu kurallara aykırı olarak Platform üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Mevsimi’nin, üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın burada belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan zararları için ilgili Kullanıcı’ya rücu hakkı saklıdır.

Mevsimi, Platform üzerinden kendi kontrolünde olmayan başka internet sitelerine bağlantı verebilir. Bu internet sitelerinde sunulan hizmetler, ürünler ve bunların içeriği hakkında Mevsimi’nin herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmayacaktır.

Kullanıcı, Platform’da gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Kullanım Koşulları’nın hükümlerine, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcılar’ın, bu Kullanım Koşulları’nı ihlal etmeleri, yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere herhangi bir yöntem ile Platform’un işleyişini engelleyebilecek davranışlarda bulunmaları, Platform’a orantısız yük getirmeleri, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmaları durumunda Mevsimi ilgili Kullanıcı’nın Platform’u kullanımını geçici veya daimi olarak durdurabilir. Kullanıcı’nın bu nedenle Mevsimi’den herhangi bir talebi söz konusu olamaz.

Elektronik posta iletişiminde söz konusu mesaj şifrelenmediği takdirde mesajın güvenliğinin garanti altına alınamadığını ve göndereceğiniz elektronik postaların güvenliğinden sizlerin sorumlu olduğunu hatırlatmak isteriz.

3. Platform’nın ve Kullanım Koşulları’nın Değiştirilmesi

Mevsimi’nin herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın Platform’da mevcut her türlü hizmet, ürün, bilgi ve sözleşme ile işbu Koşulları değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Platform’u yeniden organize etme, yayını durdurma hakkı saklıdır.

Mevsimi, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın burada belirtilen koşullarda ve Platform’da yer alan diğer tüm metin ve bilgilerde dilediği zaman değişiklik yapabilir. Değişen hükümler yayınlandıkları tarihten itibaren geçerli olacaktır. Bu değişiklikleri takip edebilmeniz için düzenli aralıklarla işbu Kullanım Koşulları’nı incelemenizi önermekteyiz.

4. Fikri Mülkiyet Hakları

Platform’da bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Mevsimi’ye aittir. Platform’un tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya kullanılması, Platform dahilinde bulunan her türlü fotoğraf, resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcılar’ın Platform’un güvenliğini tehdit edebilecek, Platform’a ait yazılımların çalışmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması; işbu Platform’da yayımlanmış bilgi ve içeriklere erişilmesi, bu bilgi ve içeriklerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi; Kullanıcılar tarafından Platform’un genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Platform, Mevsimi ve diğer Kullanıcılar’a zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; Platform’un ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, servis sağlayıcının sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

5. Sorumluluğun Sınırlandırılması

MEVSİMİ, PLATFORM’A GİRİLMESİ, PLATFORM’UN YA DA PLATFORM’DAKİ BİLGİLERİN VE DİĞER VERİLERİN, PROGRAMLARIN VS. KULLANILMASI SEBEBİYLE DOĞABİLECEK DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI HİÇBİR ZARARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. MEVSİMİ; İŞLEMİN KESİNTİYE UĞRAMASI, HATA, İHMAL, SİLİNME, KAYIP, İŞLEMİN VEYA İLETİŞİMİN GECİKMESİ, BİLGİSAYAR VİRÜSÜ, İLETİŞİM HATASI, HIRSIZLIK, İMHA VEYA İZİNSİZ OLARAK KAYITLARA GİRİLMESİ, DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA KULLANILMASI HUSUSUNDA HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ. PLATFORM’A YA DA LİNK VERİLEN SİTELERE GİRİLMESİ YA DA PLATFORM’NIN KULLANILMASI İLE MEVSİMİ’NİN KULLANIM/ZİYARET SONUCUNDA DOĞABİLECEK HER TÜR SORUMLULUKTAN, MAHKEME VE DİĞER MASRAFLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE HER TÜR ZARAR VE TALEP HAKKINDAN BERİ KILINDIĞI KABUL EDİLMEKTEDİR.

PLATFORM DAHİLİNDE ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN SAĞLANAN HİZMETLER VE/VEYA İÇERİKLER BULUNMASI HALİNDE BU HİZMETLERDEN VE/VEYA İÇERİKLERDEN DOLAYI MEVSİMİ’NİN SORUMLULUĞU BULUNMAMAKTADIR.

PLATFORM VE İLGİLİ İÇERİKLER “OLDUĞU GİBİ” SUNULMAKTA OLUP, MEVSİMİ’NİN PLATFORM’NIN KAPSAMINA İLİŞKİN OLARAK ZIMNİ GARANTİ, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK DA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇ BİR TÜRLÜ GARANTİSİ BULUNMAMAKTADIR.

KULLANICI, PLATFORM VE PLATFORM İÇERİSİNDE SUNULAN HİZMETLERE ERİŞİMİ KAPSAMINDA İNTERNET SERVİS SAĞLAYICISINDAN TEMİN ETTİĞİ HİZMET KALİTESINDEN KAYNAKLI SORUNLARDA MEVSİMİ’NİN HERHANGİ BİR SORUMLULUĞUNUN BULUNMADIĞINI KABUL EDER.

6. Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Kullanım Koşulları ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır.

Kullanım Koşulları’nın uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

<<<<<<< HEAD
=======
>>>>>>> 63b22fc23ba0506120ff9858fcb8711c13472be7