<<<<<<< HEAD MEVSİMİ | Taze. Ekonomik. Kolay. ======= >>>>>>> 63b22fc23ba0506120ff9858fcb8711c13472be7 MEVSİMİ | Taze. Ekonomik. Kolay. <<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> 63b22fc23ba0506120ff9858fcb8711c13472be7

Mevsimi Müşteri Aydınlatma Metni

1) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Mevsimi Gıda Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Şirketimiz ürün ve hizmetlerin faydalanılması ve Şirketimiz tarafından işletilmekte olan www.mevsimi.com.tr internet sitesine/Mevsimi mobil uygulamasına (“Platform”) üye olunması ve Platform’un kullanılması sırasında elde edilen kişisel verileriniz, size ürün ve hizmetlerimizin sunulması, sizin Platform’dan faydalanabilmeniz, alışveriş yapmanız durumunda faturalandırma, Üyelik Sözleşmesi’nin akdedilmesi ve üyelik oluşturulması, üyeliğin işletilmesi, Platform’un yönetimi, ürün ve hizmetlerin sağlanması ve ürün teslim süreçlerinin yürütülmesi, iyileştirilmesi ve ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ile iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimizin iş geliştirme ve raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinded belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından işlenebilecektir.

3) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirket tarafından Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda tarafımıza hizmet ve ürünleri sağlayan tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

4) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Platform’a üyelik, Platform’un kullanılması sırasında Platform üzerinden, telefon ve elektronik posta ile elektronik ortamda ve fiziki ortamda kargo/posta, toplanmakta ve Kanun’un 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak aşağıdaki hukuki sebepler ile işlenmektedir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak;

Şirket’in hukuki yükümlülüğüne ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak;

Platform’un kullanımı sırasında çerezler üzerinden elde edilen kişisel verilere ve bu kişisel verilerin Şirketimizce işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Mevsimi Çerez Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.

5) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, mevzuatta öngörülen yöntemler ile Şirket’e iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Son Güncellenme Tarihi: 21.10.2020

<<<<<<< HEAD
=======
>>>>>>> 63b22fc23ba0506120ff9858fcb8711c13472be7